English

ערבית למתחילים
ברמה״ש

DSC_0761.jpeg

12 מפגשים

אשכול פיס רמת השרון

ימי ראשון בין השעות 17:45-20:45 

ספר לימוד בשילוב חומרי עזר 

 קבוצות קטנות

פתגמים, מנהגים להגים ועוד..

DSC_0624.jpeg
דייב בזרזיר.jpeg

יום סיור הכולל אירוח עלינו 

הנחה לסופ״ש ערבית באחד הכפרים שלנו במהלך הקורס

 - למעוניינים אפשרות לחזור על הקורס -